Контакты

ICS “Lemi Invest” S.A.
Republica Moldova,
Mun. Chisinau MD 2025
Str. Arborilor 21
Tel: +373 22 603 301
Fax: +373 22 603 303
Mail: info@shoppingmalldova.md
Site: www.shoppingmalldova.md

În pofida faptului că Administraţia site-ului se străduie să pună la dispoziţia utilizatorului o informaţie cât se poate de clară şi veridică, site-ul nu duce nici un fel de răspundere pentru caracterul informaţiei publicate. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Administrația nu este și nu poate fi facută responsabilă pentru nepotriviri, îndisponibilități sau alte defecte ale acestui site (pentru eventuala creare a unor daune într-un mod direct, indirect, efectiv sau tangenţial, incluzând beneficiile sau daunele apărute ca rezultat al folosirii sau nefolosirii informaţiei în cauză, daune ca rezultat al folosirii siguranţei informaţiei) sau ale conținutului său. Pentru informația publicată pe site utilizatorul urmează să se adreseze direct administrației localului comercial in cauză*.